RadonComplete®

Tilbage til oversigt

RadonComplete® - en revolutionerende løsning

RadonComplete® omfatter de special-udviklede fundament blokke, Skawblock® fra Skagen Beton og Danpor OneStep® som er isolering og radonsikring sammenbygget i en grafitplade.

RadonComplete® gør det meget lettere, hurtigere og billigere at opbygge radonsikring i byggeri. En Skawblock® erstatter 6 almindelige termblokke - det skåner medarbejderne og giver en væsentlig besparelse på arbejdstiden. Til RadonComplete® systemet er Skawblocken lavet med indbygget sug, som passer perfekt til luftkanalerne i OneStep® grafitpladen. Det gennemtænkte system kan spare op til 50% på arbejdstiden og samtidig give store fordele for økonomi, miljø og ikke mindst for håndværkerne på byggepladsen.

HVORFOR RADON-systemet
• Spare 50% på arbejdstiden
• Mindre spild - bedre økonomi
• Nem håndtering og opbygning

God økonomi - god fornuft
Det, at udlægning og tilskæring kun skal gøres en gang, sparer en arbejdsgang og dermed en masse tid og besvær. På byggepladsen bruges der ikke tid på at rende rundt og samle tynde radonplader sammen i naboers haver efter dage med blæsevejr. Der er helt sikkert også mindre spild, da pladerne gør det nemmere, at bruge alt afskæret.
Udover halvering af arbejdstid er der stor besparelse at hente på affaldsdelen i forhold til andre radon løsninger. Der spares op mod ca. 1 m3 affald ved hvert hus, som skal bortskaffes. Udover den økonomiske gevinst giver det en CO2-besparelse.

Vær på forkant med radonsikring
For høje radonniveauer i hjemmet kan have katastrofale sundhedsskadelige konsekvenser, så det er vigtigt at komme det i forkøbet. Landsdækkende undersøgelser viser, at ca. 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau. Iflg. Bygningsreglementet må indholdet af radon i indeluft ikke overstige 100 Bq/m3. Det er bygherrens ansvar, at kravene til radonsikring bliver overholdt, når der bygges et nyt hus eller en ny bygning.

En bygning eller et hus kan radonsikres på flere forskellige måder. En kom­bination af tætning og trykudligning er den sikreste løsning imod radon­indtrængning. Radonsug kan virke passivt uden brug af ventilator eller aktivt med brug af ventilator.
Danpor OneStep® udlægges direkte på bære­dygtig bund eller på komprimeret sandpude. Der etableres suglag i det kapillarbrydende lag og via det indbyggede sug i Skawblock® fundamentet ledes radon ud.

Læs mere om OneStep® grafitpladen

Læs mere om Skawblock®

Dokumentation
Ydeevnedeklaration Download
Tilbage til oversigt