Danpor OneStep® Radonsikring

Tilbage til oversigt

B80 Grafit Danpor OneStep® Radonsikring

Formmål 910 x 1210 mm
Trykstyrke 80
Lambda værdi 0,031

Danpor OneStep® – grafitplade med indbygget radonsikring. Én plade - én arbejdsgang.

Leveres som plane plader i tykkelser fra 200 mm

Leveres også i trykstyrke 150

Danpor OneStep® leveres også i plader med formonteret radonbrønd. Diameter 75 mm og 110 mm. Det gør udlægningen endnu lettere og sikre korrekt montering.

Produktbeskrivelse
Danpor OneStep® –
Isolering og radonsikring er sammenbygget i en plade af ekspanderet polystyren (EPS) Neopor® fra BASF. Grafitindholdet forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø. Der spares min 33% og helt op til 50% af arbejdstiden på opbygning af radonsikring i både nybyg og renovering med Danpor OneStep®.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN 13163.

Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Læs nyhed på byggematerialer.dk

 

Anvendelse
Danpor OneStep® anvendes som kombineret isolerings-/suglag under terrændæk for boligformål og let industri.

Danpor OneStep® kapillarbrydende egenskaber kan erstatte andet kapillarbrydende materiale. Danpor OneStep® kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge.

Danpor OneStep® kan kun anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.

 

Generelt
Bæreevnen skal afstemmes med aktuel last på konstruktion. Danpor OneStep® kan bidrage til terrændækkets isolans.

Vær opmærksom på at isoleringspladerne kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning.


SBi-anvisning 233 ”Radonsikring af nybyggeri”
SBi-anvisning 247 ”Radonsikring af eksisterende bygninger”
BYG-ERFA (99) 15 01 02 ”Radonsikring nye bygninger”.

Link Miljøvaredeklaration - EPD

Tillæg EPD

Dokumentation
Bæreevne tunge skillevægge Download
Ydeevnedeklaration Download
Tilbage til oversigt