Neopixels® efterisolering

Efterisolering med Neopixels®

Neopixels® er et patenteret og gennemtestet system udviklet i samarbejde med BASF® i Tyskland. Systemet anvendes over store dele af Europa og er en revolution på det danske isoleringsmarked. Systemet anvendes til hulmursisolering og isolering af krybekælder og etager, og er særligt velegnet til ældre bygninger.

Fordelene ved systemet er: 

Danpor A/S har eneret på forhandling af Neopixels®
produkter i Danmark. Vores isolatører er uddannet på eget
akademi og tilbyder en topprofessionel udførelse.

Hulmursisolering
 • 20% bedre isoleringsevne giver markante besparelser
 • 25 års garanti på isoleringsværdi
 • Dokumenteret CO2 neutral efter 2-3 mdr.
 • Tømning af gammelt isoleringsmateriale (granulat), som de eneste i Danmark
 • Skånsom proces for husfacaden

Krybekælder
 • Husets levetid forlænges
 • Boligens luftfugtighed nedbringes og forbedrer beboernes livskvalitet
 • Markante energibesparelser
 • Kan udlægges direkte på vand

Etageisolering
 • Støjdæmpende
 • Bedre isoleringsværdi
 • Brand- og flammehæmmende (brandklasse E)
 • Miljøvenlig pga den høje øko-effektivitet

Bæredygtighed

Neopixels® har en fremragende økobalance. Ved fremstillingen af Neopixels® spares der i produktets livscyklus 330 gange så meget energi, som det kræves for at fremstille materialet. Dermed har Neopixels® en meget høj øko-effektivitet.

Ved en analyse af øko-effektiviteten undersøges der produkter og processer ud fra økonomiske og økologiske aspekter. Sammenlignet med alternative produkter giver Neopixels® mange økonomiske fordele med en lavere miljøbelastning. Samtidig er den 20% højere energieffektivitet med til at give et vigtigt bidrag til imødegåelse af klimaændringer.

Genbrug

Neopixels® til hulmursisolering kan genbruges 100% uden et højt energiforbrug.

 

Sundhed 

Neopixels® systemet er ikke sundhedsfarligt for mennesker eller dyr og det er ikke kræftfremkaldende.