B80 Grafit

Tilbage til oversigt

B80 Grafit

Formmål 500 x 1100 mm (10 – 50 mm)
Formmål 910 x 1210 mm (50 – 600 mm)
Trykstyrke 80
Lambda værdi 0,031

Gulvisolering B80 Grafit leveres som plane plader i tykkelser fra 10-600 mm

Produktbeskrivelse
B80 Grafit isoleringsplade af ekspanderet polystyren (EPS) Neopor® fra BASF. Grafitindholdet forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.  

Produktet er produceret i henhold til DS/EN 13163.

Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

 

Anvendelse
Anvendes primært under beton terrændæk for almindelig boligformål. Kan også anvendes til facade/hulmur, dog skal man være opmærksom på at produktet skal opbevares 3-4 uger inden montering af hensyn til deformation.

B80 Grafit kan anvendes overalt, hvor materialets egenskaber og lovgivning tillader. B80 Grafits kapillarbrydende egenskaber kan erstatte andet kapillarbrydende materiale. B80 Grafit kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge. B80 Grafit kan kun anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.

Generelt
Bæreevnen skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at isoleringspladerne kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning.

Link Miljøvaredeklaration - EPD

Tillæg EPD

Dokumentation
Ydeevnedeklaration Download
EPD Miljøvaredeklaration Download
Tillæg EPD Download
Tilbage til oversigt