B80 Grafit Dræn

Tilbage til oversigt

B80 Grafit Dræn

Formmål 910 x 1210 mm
Trykstyrke 80
Lambda værdi 0,031

B80 Grafit Dræn leveres som plane plader i tykkelserne 50 mm – 100 mm – 150 mm – 200 mm

Inkl. løs fiberdug

Produktbeskrivelse
B80 Grafit Drænplade af ekspanderet polystyren (EPS) Neopor® fra BASF. Grafitindholdet forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.  

B80 Grafit Dræn er forsynet med drænriller og leveres med fiberdug som tilsammen giver den drænende flade. Fiberdugen har brugsklasse N2 – som er en kraftig dug af høj kvalitet. Dugen er lys grå.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN 13163.

Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

 

Anvendelse
B80 Grafit Dræn anvendes til udvendig drænering og isolering af kældervægge. Udvendigt isolering giver en jævn temperatur i muren. Det giver en tør og varm kælder, et sundere indeklima og mindre opvarmningsudgifter.

 

Generelt
B80 Grafit Dræn kan kun anvendes i veldrænede konstruktioner. Drænplade monteres så fiberdug vender ud mod jord. 

Vær opmærksom på at drænpladerne kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning.

 

Tilbage til oversigt