Verdensmål

Verdensmål

Vi arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Miljø- og bæredygtighed har højeste prioritet i alt hvad vi gør hos Danpor. I vores klimastrategi inkluderer vi alt fra teknologisk udvikling af råvare til produktion, distribution og genanvendelse.

For Danpor er det en løbende proces, hvor vi hele tiden vurderer, hvordan vi bedst muligt kan bidrage til den bæredygtige udvikling og koble verdensmålene tydeligt til vores forretning. Arbejdet med verdensmålene er med til at skabe stolthed hos vores medarbejdere, fordi vi hver især kan se, at det vi gør til dagligt, bidrager til verdens vigtigste plan.

Udgangspunktet for vores valg af verdensmål har taget afsæt i følgende spørgsmål:
På hvilke områder gør vi det godt og bidrager til samfundet i dag?
Hvor vi stadig kan udvikle os?

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Det har altid været en grundlæggende værdi for Danpor at passe på vores medarbejdere. Danpor investerer i innovative, teknologiske systemer, der skåner vores medarbejdere mod bl.a. tunge løft. Et godt arbejdsmiljø er til gavn for både virksomheden og de ansatte.

Vi har tilknyttet fysioterapeut og har eget motionscenter som frit kan benyttes af vores medarbejdere.

Danpors produkter er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Vores Danpor OneStep radonsikring er en special udviklet radonplade, som forhindrer udslip af farlige gasser i boliger og forbedre indeklimaet. 

 

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Som produktionsvirksomhed kan vi naturligvis ikke undgå at forbruge en del energi. Derfor stræber vi efter, at vores produktion og transport skal være så miljøvenlig som muligt. Danpor tager ansvar for at undgå, reducere og kompensere CO2 udledning, hvor vi kan.

Vi reducerer CO2 udledning ved ansvarligt forbrug og produktion med certificeret grøn strøm fra Jysk Energi.

Vi kompenserer vores forbrug af fossile brændstoffer ved at købe CO2-kvoter gennem Shell Nature-Based Solutions projekter, som går til beskyttelse og genoprettelse af naturlige økosystemer.

 

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos Danpor stræber vi efter at fastholde vores medarbejdere. Vi tilbyder praktikforløb/jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, der har f.eks. sproglige, fysiske eller psykiske udfordringer.

 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Danpor arbejder ud fra en cirkulær forretningsmodel, hvor virksomheden allerede i indkøbsfasen vælger miljørigtige råvarer, der kan genanvendes. 

Vi har gennem BASF adgang til deres miljøvenlige alternativ til de klassiske EPS-perler nemlig Styropor® BMB og Neopor® BMB som er fremstillet efter Biomass Balance metoden. En fremstillingsmetode som giver op til 60% reduktion i CO2 udledning i forhold til standard EPS-produkter.

Vi tager affald retur fra byggepladser og genanvender det i vores produktion.

 

Verdensmål 13: Klimaindsat

Hos Danpor har vi vores egen flåde af lastbiler. Alle vores lastbiler er nye modeller med den nyeste teknologi, som bl.a. giver en stor brændstofbesparelse, ved levering af vores produkter. Vi forsøger ikke at køre med halve læs, og gør logistikken så rationel som muligt.

Danpors isoleringsplader er lavet af Neopor® grafitperler som er op til 20% mere effektiv. Dette kan udnyttes til at skabe højere isoleringsværdi, reducere tykkelserne på isoleringslaget og sparer produktionsomkostninger og transport.

 

Verdensmål 15: Livet på land

Vi kompenserer vores forbrug af fossile brændstoffer ved at købe CO2-kvoter gennem Shell Nature-Based Solutions projekter, som går til beskyttelse og genoprettelse af naturlige økosystemer.