Klimamål 2050

Danpor har fokus på, at vi hurtigst muligt kan opfylde Danmarks klimamål for 2050...

Vi står sammen om klimaudfordringen og Danpor tager ansvar for, at undgå, reducere og kompensere CO2 udledning, hvor vi kan.

Det gør vi bl.a. ved at:

  • Undgå unødig transport ved gennemtænkt logistik

  • Reducerer CO2 udledning ved ansvarlig forbrug og produktion med certificeret grøn strøm fra Jysk Energi. Danpors isoleringsplader er lavet af Neopor® grafitperler som er op til 20% mere effektiv. Dette kan udnyttes til at skabe højere isoleringsværdi, reducere tykkelserne på isoleringslaget og sparer transport.

  • Kompenserer ved at købe CO2-kvoter gennem Shell Nature-Based Solutions projekter, som går til beskyttelse og genoprettelse af naturlige økosystemer

  • Genbruge ved at tage restaffald af isolering med retur fra byggepladser og genbruge det vi kan i produktionen.

  • Fra november 2021 tilbyder vi vores produkter med BASFs miljøvenlige EPS-perler Neopor® BMB og Styropor® BMB
    Alt vores hvide EPS fremstilles af Styropor® BMB som er REDcert-certificeret.
  • Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.