Klima og miljø

Vi værner om miljøet

Danpor A/S arbejder hele tiden på at kunne levere den bedste løsning. Derfor tilbyder vi alle vores produkter produceret med BASFs miljøvenlige EPS-perler. BASF er førende i forhold til udvikling af produkter som er på forkant med de stigende miljøkrav.

● Neopor® BMB (Biomass-balance)

I produktionen af ​​isoleringsråmaterialet Neopor® BMB erstattes fossile råvarer med vedvarende råmateriale ved hjælp af biomassebalancemetoden (BMB). Dette reducerer kulstofaftrykket af isoleringsråmaterialet med op til 90 procent i produktionsfasen alene sammenlignet med traditionelt produceret Neopor®. Samtidig bevarer isoleringsmaterialet alle sine dokumenterede produktegenskaber.

● Neopor® F 5 Mcycled - indeholder 10% genanvendt EPS-materiale.

Med Neopor® F 5 Mcycled kan BASF for første gang tilbyde et isoleringsråmateriale med et lukket EPS-genbrugsloop. I øjeblikket er der stadig begrænset udbud af dette materiale til at imødekomme efterspørgslen. Danpor bruger Neopor® F 5 Mcycled i vores Neopor®-produkter, når det er muligt at få leverancer af den begrænsede mængde råvarer.

Alle biomassebalancerede (BMB) produkter er REDcert-certificeret.

REDcert standarderne fokuserer på reduktion af drivhusgasser gennem værdikæden, bæredygtig arealanvendelse, land use change, beskyttelse af bl.a. natur og social bæredygtighed for råvareproduktion. REDcert kræver en minimumbesparelse af drivhusgasemissioner på 60% fra januar 2018. Alle biomasser og færdig brændsel skal overholde  bæredygtighedsprincipperne. 

Neopor® er registreret i databasen Nordic Svanen, for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Vi vil bidrage til verdens vigtigste plan

Vi står sammen om klimaudfordringen og Danpor tager ansvar, hvor vi kan. Miljø- og bæredygtighed har højeste prioritet i alt hvad vi gør hos Danpor. I vores klimastrategi inkluderer vi alt fra teknologisk udvikling af råvare til produktion, distribution og genanvendelse.

For Danpor er det en løbende proces, hvor vi hele tiden vurderer, hvordan vi bedst muligt kan bidrage til den bæredygtige udvikling og koble verdensmålene tydeligt til vores forretning. Arbejdet med verdensmålene er med til at skabe stolthed hos vores medarbejdere, fordi vi hver især kan se, at det vi gør til dagligt, bidrager til verdens vigtigste plan.

Læs mere om vores vej til at opfylde Danmarks klimamål

Læs mere om vores arbejde med FN's verdensmål