Neopixels® krybekælderisolering

Neopixels® krybekælderisolering

Fordele ved at isolere krybekældre med Neopixels®:

 • Husets levetid forlænges
 • Boligens luftfugtighed nedbringes og forbedrer beboernes livskvalitet
 • Markant energibesparelse
 • Kan udlægges direkte på vand
 • Forebyggelse af råd på bjælker og gulve
 • Reducering af skimmeldannelse
 • Forebyggelse af betonrust og korrosion på ledninger
 • Homogen temperaturfordeling i boligen
 • Fugtfri isolering (vandbestandigt – perlen består af en lukket celle)
 • Brand- og flammehæmmende (brandklasse E)
 • Miljøvenlig

Isolering af krybekælder med Neopixels®

Isolering af krybekælder med Neopixels® udføres af en isolatør, som først undersøger og vurderer krybekælderen mht egnethed. Ved igangsætning indsprøjtes Neopixels® i krybekælderen.

Desto større lag af Neopixels®, som anbringes på bunden af krybekælderen desto større Rbf værdi (resistance basement floor). Rbf-værdien er varmeledningsmodstanden af krybekælderens gulv og en eventuel isoleringspakke på krybekældergulvet. Denne værdi er med-bestemmende for varmetabet via gulvet i stueetagen over krybekælderen (se dokumentation).

Lugt gener kan forkomme den første tid efter indblæsning, som ved andre polymer plast materialer. 

Test af neopor perlens funktion som kælderisolering

I en test foretaget over ca. 3 måneder, hvor samme mængde vand blev tilsat 2 glas, og det ene glas desuden tilsat Neopixels® krybekælderisolering, kunne man efter 3 måneder se, at vandet i glasset uden krybekælderisolering var fordampet. Overført til en krybekælder, ville dampen være trukket op i bjælkelaget. Glasset med vand og krybekælderisolering stod næsten intakt.

Krybekælderisolering minimerer fugtoptrængning i bjælkelaget og reducerer herved risikoen for dannelse af skimmelsvamp. 

 

Se dokumentation

Find Neopixels® isolatør