Neopixels® etageisolering

Neopixels® etageisolering

Fordele ved at isolere med Neopixels® i etageadskillelser med betondæk:

  • Støjdæmpende
  • Bedre isoleringsværdi
  • Brand- og flammehæmmende (brandklasse E)
  • Miljøvenlig pga den høje øko-effektivitet

Neopixels® til etageisolering af betondæk kan anvendes til såvel nybyg som renovering. Neopixels® stystemet fordeles let omkring rør, ledninger og svært fremkommelige arealer pga. EPS- perlernes glatte overflade. Efter isolering med Neopixels® opnås støjdæmpning og høj isoleringsværdi.

Lugt gener kan forkomme den første tid efter indblæsning, som ved andre polymer plast materialer. 

Se dokumentation

Find Neopixels® isolatør