Verdensmål

Verdensmål

Vi arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Miljø- og bæredygtighed har højeste prioritet i alt hvad vi gør hos Danpor. I vores klimastrategi inkluderer vi alt fra teknologisk udvikling af råvare til produktion, distribution og genanvendelse.

For Danpor er det en løbende proces, hvor vi hele tiden vurderer, hvordan vi bedst muligt kan bidrage til den bæredygtige udvikling og koble verdensmålene tydeligt til vores forretning. Arbejdet med verdensmålene er med til at skabe stolthed hos vores medarbejdere, fordi vi hver især kan se, at det vi gør til dagligt, bidrager til verdens vigtigste plan.

Udgangspunktet for vores valg af verdensmål har taget afsæt i følgende spørgsmål:
På hvilke områder gør vi det godt og bidrager til samfundet i dag?
Hvor vi stadig kan udvikle os?

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Det har altid været en grundlæggende værdi for Danpor at passe på vores medarbejdere. Danpor investerer i innovative, teknologiske systemer, der skåner vores medarbejdere mod bl.a. tunge løft. Et godt arbejdsmiljø er til gavn for både virksomheden og de ansatte.

Vi har tilknyttet fysioterapeut og har eget motionscenter som frit kan benyttes af vores medarbejdere.

Vi tilbyder pensionsordninger og sundhedsforsikringer til vores medarbejdere. Social trivsel vægtes højt og der afholdes løbende sociale arrangementer, hvor alle i virksomheden deltager.

Vores Danpor OneStep radonsikring er en special udviklet radonplade, som forhindrer udslip af farlige gasser i boliger og forbedre indeklimaet. Indeklimaet har en afgørende faktor for det fysiske velvære for dem, som skal bo og opholde sig i en bolig. 

 

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Som produktionsvirksomhed kan vi naturligvis ikke undgå at forbruge en del energi. Derfor stræber vi efter, at vores produktion og transport skal være så miljøvenlig som muligt. Danpor tager ansvar for at undgå, reducere og kompensere CO2 udledning, hvor vi kan.

Vi reducerer CO2 udledning ved ansvarligt forbrug og produktion med certificeret grøn strøm fra Jysk Energi.

 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Danpor arbejder ud fra en cirkulær forretningsmodel, hvor virksomheden allerede i indkøbsfasen vælger miljørigtige råvarer, der kan genanvendes. 

Vi har gennem BASF adgang til deres miljøvenlige alternativ til de klassiske EPS-perler nemlig Styropor® BMB og Neopor® BMB som er fremstillet efter Biomass Balance metoden. En fremstillingsmetode som giver op til 60% reduktion i CO2 udledning i forhold til standard EPS-produkter.

Vi har aftaler med vores store kunder om at tage rester med retur. Vi granulerer og genanvender rester. Vi har ingen spild på fabrikken af plader – alt bliver genanvendt.

 

Verdensmål 13: Klimaindsat

Danpors isoleringsplader er lavet af Neopor® grafitperler som er op til 20% mere effektiv. Dette kan udnyttes til at skabe højere isoleringsværdi, reducere tykkelserne på isoleringslaget og sparer produktionsomkostninger og transport.

I de kommende år ønsker vi at samarbejde med vores europæiske partnere om at øge EPS-genanvendelse langs hele værdikæden og udvide den til andre affaldsstrømme.

 

Ud over de ovenstående mål er der mange andre målsætninger blandt FN’s 17 Verdensmål, som ligeledes indgår i vores daglige arbejde og virke.

En del af det, at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund indebærer en forpligtelse til at sikre kulturelle tilbud og styrke de sociale forbindelser mellem lokalområder. Det gør vi ved at blandt andet have fokus på indkøb og samarbejde i lokalområdet. Ligesom vi støtter den lokale idrætsforening, HIF og deltager med sponsorater til diverse kulturelle arrangementer i lokalsamfundet.