Socialt

Vores sociale ansvar

Det har altid været en grundlæggende værdi for Danpor at passe på og fastholde vores medarbejdere.

Danpor investerer i innovative, teknologiske systemer, der skåner vores medarbejdere mod blandt andet tunge løft. Et godt arbejdsmiljø er til gavn for både virksomheden og de ansatte.

Vi har tilknyttet fysioterapeut og har eget motionscenter, som frit kan benyttes af vores medarbejdere.

Danpor tilbyder praktikforløb og jobs til mennesker med for eksempel sproglige, fysiske eller psykiske udfordringer og derfor er på kanten af arbejdsmarkedet.

Vi inddrager vores medarbejdere i de valg, vi træffer, i forhold til miljø og klima, og vi fortæller dem om FN’s verdensmål. Det er med til at skabe bevidsthed og stolthed hos vores medarbejdere.

Vi har sat mål for Verdensmål 7, 12 og 13, da vi mener, det er på disse områder, vi kan gøre den største forskel.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Som produktionsvirksomhed kan vi naturligvis ikke undgå at forbruge en del energi. Derfor stræber vi efter, at vores produktion og transport skal være så miljøvenlig som muligt. 

Vi reducerer CO2 udledning ved ansvarligt forbrug og produktion med certificeret grøn strøm fra Jysk Energi. 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Danpor arbejder ud fra en cirkulær forretningsmodel, hvor virksomheden allerede i indkøbsfasen vælger miljørigtige råvarer, der kan genanvendes. 

Vi har gennem BASF adgang til deres miljøvenlige alternativ til de klassiske EPS-perler nemlig Styropor® BMB og Neopor® BMB som er fremstillet efter Biomass Balance metoden. En fremstillingsmetode som giver op til 90% reduktion i CO2 udledning i forhold til standard EPS-produkter.

Vi har ingen spild på fabrikken af EPS-plader – alt affald fra pladeproduktion bliver granuleret og genanvendt. 

Vi forpligter os til yderligere at integrere bæredygtighed i vores indkøbsprocesser og øge mængden af returvarer (affald/rester) fra byggepladser til genanvendelse i produktionen.

Verdensmål 13: Klimaindsat

Danpor har valgt primært at producerer Grafit EPS-plader. Grafit plader har 20% højere isoleringsevne end hvid isolering. Det betyder at der bruges mindre lag isolering og mindre mængde gods skal transporteres - derved spares mindst 20% på CO2 aftryk i forhold til hvid isolering.

I de kommende år ønsker vi at samarbejde med vores europæiske partnere om at øge EPS-genanvendelse langs hele værdikæden og udvide den til andre affaldsstrømme.

 

Ud over de ovenstående mål er der mange andre målsætninger blandt FN’s 17 Verdensmål, som ligeledes indgår i vores daglige arbejde og virke.

En del af det, at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund indebærer en forpligtelse til at sikre kulturelle tilbud og styrke de sociale forbindelser mellem lokalområder. Det gør vi ved at blandt andet have fokus på indkøb og samarbejde i lokalområdet. Ligesom vi støtter den lokale idrætsforening, HIF og deltager med sponsorater til diverse kulturelle arrangementer i lokalsamfundet.